Earthblog

A Real-World Joomla! Template

 
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Result 10 - 20 op een totaal van 137 voor Categorie criteria
MBHEBOOK
Door G.P.C. van Zeijl &...
| Electronic book text
€ 50,00
excl. btw
De Wet werk en inkomen kunstenaars zorgt dat kunstenaars een aanvulling op hun inkomen kunnen krijgen als zij niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit geldt zowel voor starters... Meer
MBHEBOOK
Door L.M. Brouwer-Harten...
| Electronic book text
€ 75,00
excl. btw
In Nederland gaan ruim anderhalf miljoen kinderen naar de basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs. De Wet op het primair onderwijs geeft algemene regels voor de inhoud van het onderwijs... Meer
MBHEBOOK
Door J.C. Sampiemon...
| Electronic book text
€ 64,50
excl. btw
De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo zijn door invoering van de REACH-verordening alle bedrijven die op enigerlei wijze met chem... Meer
MBHEBOOK
Door J.A. Taukema &...
| Electronic book text
€ 86,32
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Vreemdelingenbesluit 2000, het Reglement regime in grenslogies en het Besluit videoconferentie. Deze koninklijke besluiten zijn van belang voor de uitvoering van de Vreem... Meer
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 42,41
excl. btw
In de speciaal aan dit onderwerp gewijde titel 3.5 bevat het BW een systematische regeling van het bezit, inhoudende de criteria ter vaststelling van bezit, de wijzen van verkrijging en verlies alsmed... Meer
MBHEBOOK
Door J. Wietsma...
| Electronic book text
€ 21,23
excl. btw
Een compliant accountantsorganisatie voldoet aan wet- en regelgeving en - minstens zo belangrijk - kan dat ook aantonen. Toetsingen door de AFM, het CTK of de Rvt AA verlopen dan voorspoedig. Maar er ... Meer
MBHEBOOK
Door B.M. Visser &...
| Electronic book text
€ 81,60
excl. btw
De Boswet waarborgt het behoud van een minimaal gelijkblijvend Nederlands bosareaal door onder andere een meldingplicht en een herplantplicht. Zo blijft er bos daar waar bos is. In bijzondere gevallen... Meer
MBHEBOOK
Door J.R. Storm &...
| Electronic book text
€ 65,00
excl. btw
In dit Lexplicatiedeel staan de volgende regelingen centraal: · Wet collectieve preventie volksgezondheid · Infectieziektenwet · Quarantainewet · Wet immunisatie militairen · Internationale ... Meer
MBHEBOOK
Door J.R. Storm...
| Electronic book text
€ 88,00
excl. btw
De Wet op de Registeraccountants stelt het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) in. De wet geeft regels voor registeraccountants op het gebied van tuchtrechtspraak, het accountantsregi... Meer
MBHEBOOK
Door A.C. Groenewegen &...
| Electronic book text
€ 87,50
excl. btw
Met de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet op 1 juli 2009 is aan de versnippering van de regelgeving voor de binnenvaart een einde gekomen. De nieuwe wet bundelt de regels over toelating tot de bin... Meer

e-boeken

Copyright Wolters Kluwer      Privacy statement -  Disclaimer -  Algemene voorwaarden