Earthblog

A Real-World Joomla! Template

 
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Result 10 - 20 op een totaal van 217 voor Categorie criteria
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 42,45
excl. btw
MBHEBOOK
Door M.J. Quartel &...
| Electronic book text
€ 42,45
excl. btw
Het Centraal bureau voor de statistiek verricht en publiceert statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de nationale statistieken produceert het CBS ook de statistiek... Meer
MBHEBOOK
Door J.C. Sampiemon...
| Electronic book text
€ 54,25
excl. btw
De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo zijn door invoering van de REACH-verordening alle bedrijven die op enigerlei wijze met chem... Meer
MBHEBOOK
Door J.C. Sampiemon &...
| Electronic book text
€ 64,00
excl. btw
De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo zijn door invoering van de REACH-verordening alle bedrijven die op enigerlei wijze met chem... Meer
MBHEBOOK
Door H. Scholtens &...
| Electronic book text
€ 54,25
excl. btw
De Wet luchtvaart is een `aanbouwwet die stapsgewijs de Luchtvaartwet vervangt. Bij de wetten hoort een omvangrijk pakket uitvoeringsregelingen. Dit Lexplicatiedeel bevat een gedeelte van de op bei... Meer
MBHEBOOK
Door H.N. de Bruijn...
| Electronic book text
€ 54,00
excl. btw
Als een belastingplichtige inkomsten of winsten geniet die afkomstig zijn uit het buitenland, rijst de vraag welk land daarover belasting mag heffen. Nederland heeft met een groot aantal landen bilate... Meer
MBHEBOOK
Door A. Baas &...
| Electronic book text
€ 75,47
excl. btw
Sinds het begin van de vorige eeuw zijn vliegtuigen niet meer weg te denken uit ons luchtruim.De steeds intensiever wordende luchtvaart vereist internationale afspraken en coördinatie op velerlei geb... Meer
MBHEBOOK
Door P.M. Tulfer &...
| Electronic book text
€ 54,00
excl. btw
De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTVb 1993) is met ingang van 1 januari 2007 weliswaar vervangen door de Wet op het financieel toezicht, maar er zal nog regelmatig moeten worden teruggegrepen... Meer
MBHEBOOK
aanvullende constitutionele en institutionele teksten
Door J.A. Winter...
| Electronic book text
€ 61,50
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bundelt de besluiten van de EU en de EG die van fundamentele betekenis zijn voor voor het functioneren van de Europese instellingen. Hoe in Europa komen de besluiten van de instell... Meer
MBHEBOOK
Door G.P.C. van Zeijl &...
| Electronic book text
€ 41,75
excl. btw
De Wet werk en inkomen kunstenaars zorgt dat kunstenaars een aanvulling op hun inkomen kunnen krijgen als zij niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit geldt zowel voor starters... Meer

e-boeken

 Copyright Kluwer 2010      Privacy statement  -  Disclaimer  -  Algemene voorwaarden