Earthblog

A Real-World Joomla! Template

 
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Result 10 - 20 op een totaal van 142 voor Categorie criteria
MBHEBOOK
Door J.C. Sampiemon...
| Electronic book text
€ 64,50
excl. btw
De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo zijn door invoering van de REACH-verordening alle bedrijven die op enigerlei wijze met chem... Meer
MBHEBOOK
Door M.I.W.E. Hillen-Muns &...
| Electronic book text
€ 75,00
excl. btw
MBHEBOOK
Door J. Wietsma...
| Electronic book text
€ 21,23
excl. btw
Een compliant accountantsorganisatie voldoet aan wet- en regelgeving en - minstens zo belangrijk - kan dat ook aantonen. Toetsingen door de AFM, het CTK of de Rvt AA verlopen dan voorspoedig. Maar er ... Meer
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 42,41
excl. btw
In de speciaal aan dit onderwerp gewijde titel 3.5 bevat het BW een systematische regeling van het bezit, inhoudende de criteria ter vaststelling van bezit, de wijzen van verkrijging en verlies alsmed... Meer
MBHEBOOK
Door M.W.D. van der Burg...
| Electronic book text
€ 89,15
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Europees octrooiverdrag (EOV) en de daarop gebaseerde regelgeving. Het EOV is een groot succes. Door dit verdrag kunnen bedrijven, universiteiten en individuele uitvinder... Meer
MBHEBOOK
Door J.G.A.A. de Jager &...
| Electronic book text
€ 50,00
excl. btw
Het Rijk, de provincies en de gemeenten hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. De wijze waarop de ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet r... Meer
MBHEBOOK
Door J.R. Storm &...
| Electronic book text
€ 65,00
excl. btw
In dit Lexplicatiedeel staan de volgende regelingen centraal: · Wet collectieve preventie volksgezondheid · Infectieziektenwet · Quarantainewet · Wet immunisatie militairen · Internationale ... Meer
MBHEBOOK
Door J.G. Brouwer &...
| Electronic book text
€ 89,15
excl. btw
Wie is de eigenaar van dit huis, dit schip, of dit vliegtuig? Waar lopen de grenzen van dit perceel? Jaarlijks verschaft het Kadaster ruim 20 miljoen keer informatie aan instellingen en particulieren.... Meer
MBHEBOOK
Door J.C. Samplemon &...
| Electronic book text
€ 50,00
excl. btw
Luchtverontreiniging is niet alleen binnen onze eigen grenzen aan de orde, het is een internationaal probleem. Door middel van afspraken in verdragen, Europese en nationale regelgeving probeert men we... Meer
MBHEBOOK
Door J.R. Storm...
| Electronic book text
€ 88,00
excl. btw
De Wet op de Registeraccountants stelt het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) in. De wet geeft regels voor registeraccountants op het gebied van tuchtrechtspraak, het accountantsregi... Meer

e-boeken

Copyright Wolters Kluwer      Privacy statement -  Disclaimer -  Algemene voorwaarden