Earthblog

A Real-World Joomla! Template

 
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Result 10 - 20 op een totaal van 209 voor Categorie criteria
MBHEBOOK
Door S. Bohmer...
| Electronic book text
€ 62,00
excl. btw
Binnen de publicaties over de jaarrekening neemt het Jaarrekeningmemo door haar opzet een aparte plaats in. De editie 2011 is weer aangepast aan de wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving en... Meer
MBHEBOOK
Europese veterinaire wetgeving
Door G.W. Mariman &...
| Electronic book text
€ 73,75
excl. btw
De Europese Unie heeft een sterk sturende rol als het gaat om regels over diergeneesmiddelen. Dit Lexplicatiedeel bundelt de Europese regelgeving op dit terrein en bevat tevens enkele Europese regelin... Meer
MBHEBOOK
een handreiking voor de praktijk
Electronic book text
€ 35,50
excl. btw
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in ons maatschappelijk bestel. Gezien de vele recente ontwikkelingen is actuele kennis op het gebied van de jaarverslaggeving, de fiscaliteit en andere rel... Meer
MBHEBOOK
Door J.G. Brouwer &...
| Electronic book text
€ 75,47
excl. btw
Wie is de eigenaar van dit huis, dit schip, of dit vliegtuig? Waar lopen de grenzen van dit perceel? Jaarlijks verschaft het Kadaster ruim 20 miljoen keer informatie aan instellingen en particulieren.... Meer
MBHEBOOK
Door L. Timmerman &...
| Electronic book text
€ 54,25
excl. btw
Op 12 en 13 november 2010 vond in Groningen het 16e congres plaats van het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Het congresthema was 'SamenWerken in het Ondernemingsrecht&... Meer
MBHEBOOK
Door Paul Scholten...
| Electronic book text
€ 68,82
excl. btw
Prof.mr. Paul Scholten (1875-1946) is bekend van zijn methodologie van de rechtsvinding. Hij polemiseert daarin tegen het legisme dat leert dat de rechter het recht op logisch-mechanische wijze afleid... Meer
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 96,70
excl. btw
Met het uitbrengen van een bundel over de eigen wereld van de coassurantie ("de verzekering ter beurze") beogen de samenstellers inzicht te (laten) geven in de voor het beursverkeer ... Meer
MBHEBOOK
Door J.J. Verboom &...
| Electronic book text
€ 42,45
excl. btw
De kern van de Wet arbeid vreemdelingen en van de Wet arbeid vreemdelingen BES (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is te vinden in artikel 2 van beide wetten. Dit artikel verbiedt een werkgever om een vr... Meer
MBHEBOOK
Door M.W.D. van der Burg...
| Electronic book text
€ 75,47
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Europees octrooiverdrag (EOV) en de daarop gebaseerde regelgeving. Het EOV is een groot succes. Door dit verdrag kunnen bedrijven, universiteiten en individuele uitvinder... Meer
MBHEBOOK
Door F.W.J.M. Schols...
| Electronic book text
€ 39,39
excl. btw
Op 1 januari 2003 maakte de 11e titel 'Van schenkingen' van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek plaats voor de nieuwe titel 3 'Schenking' in Boek 7 van het Burgerlij... Meer

e-boeken

 Copyright Kluwer 2010      Privacy statement  -  Disclaimer  -  Algemene voorwaarden