Earthblog

A Real-World Joomla! Template

 
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Result 10 - 20 op een totaal van 133 voor Categorie criteria
MBHEBOOK
Door G.W. Mariman &...
| Electronic book text
€ 91,52
excl. btw
Alle producten van dierlijke oorsprong die op de Europese markt komen, moeten veilig zijn. De EU-lidstaten voeren controles uit met betrekking tot de voedselketen en de gezondheid van dieren. Dit Lexp... Meer
MBHEBOOK
Door G.P.C. van Zeijl &...
| Electronic book text
€ 52,00
excl. btw
De Wet werk en inkomen kunstenaars zorgt dat kunstenaars een aanvulling op hun inkomen kunnen krijgen als zij niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit geldt zowel voor starters... Meer
MBHEBOOK
Door M.I.W.E. Hillen-Muns &...
| Electronic book text
€ 77,83
excl. btw
MBHEBOOK
Door J.A. Taukema &...
| Electronic book text
€ 89,77
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Vreemdelingenbesluit 2000, het Reglement regime in grenslogies en het Besluit videoconferentie. Deze koninklijke besluiten zijn van belang voor de uitvoering van de Vreem... Meer
MBHEBOOK
Door J.C. Sampiemon...
| Electronic book text
€ 67,08
excl. btw
De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo zijn door invoering van de REACH-verordening alle bedrijven die op enigerlei wijze met chem... Meer
MBHEBOOK
Door A. Baas...
| Electronic book text
€ 67,08
excl. btw
In de Europese Unie wordt op velerlei gebied samengewerkt. Belangrijk in dit verband is de samenwerking tussen de verschillende politieorganisaties van de lidstaten. Dit Lexplicatiedeel bevat de re... Meer
MBHEBOOK
Door M.M. Groenenboom...
| Electronic book text
€ 77,83
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel gaat over het merkenrecht zoals dat geldt buiten Benelux-verband. Het bevat de verdragen waarbij Nederland partij is, waaronder de Schikking van Madrid, de overeenkomst van Nice en... Meer
MBHEBOOK
Door A.C. Groenewegen &...
| Electronic book text
€ 91,00
excl. btw
Met de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet op 1 juli 2009 is aan de versnippering van de regelgeving voor de binnenvaart een einde gekomen. De nieuwe wet bundelt de regels over toelating tot de bin... Meer
MBHEBOOK
Europese veterinaire wetgeving
Door G.W. Mariman &...
| Electronic book text
€ 91,52
excl. btw
De Europese Unie heeft een sterk sturende rol als het gaat om regels over diergeneesmiddelen. Dit Lexplicatiedeel bundelt de Europese regelgeving op dit terrein en bevat tevens enkele Europese regelin... Meer
MBHEBOOK
Door C.C. Beerepoot &...
| Electronic book text
€ 79,56
excl. btw
Door de Zorgverzekeringswet is iedereen in Nederland sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket medische zorg. De Wet op de zorgtoeslag geeft verzekerden onder omstandigheden aanspr... Meer

e-boeken

Copyright Wolters Kluwer      Privacy statement -  Disclaimer -  Algemene voorwaarden