Earthblog

A Real-World Joomla! Template

 
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Result 10 - 20 op een totaal van 146 voor Categorie criteria
MBHEBOOK
Door J. Wietsma...
| Electronic book text
€ 18,49
excl. btw
Een compliant accountantsorganisatie voldoet aan wet- en regelgeving en - minstens zo belangrijk - kan dat ook aantonen. Toetsingen door de AFM, het CTK of de Rvt AA verlopen dan voorspoedig. Maar er ... Meer
MBHEBOOK
Door J.A. Taukema &...
| Electronic book text
€ 74,76
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Vreemdelingenbesluit 2000, het Reglement regime in grenslogies en het Besluit videoconferentie. Deze koninklijke besluiten zijn van belang voor de uitvoering van de Vreem... Meer
MBHEBOOK
Door J.C. Sampiemon...
| Electronic book text
€ 56,50
excl. btw
De regelgeving over milieugevaarlijke stoffen heeft de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo zijn door invoering van de REACH-verordening alle bedrijven die op enigerlei wijze met chem... Meer
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 40,33
excl. btw
In de speciaal aan dit onderwerp gewijde titel 3.5 bevat het BW een systematische regeling van het bezit, inhoudende de criteria ter vaststelling van bezit, de wijzen van verkrijging en verlies alsmed... Meer
MBHEBOOK
Door J.G.A.A. de Jager &...
| Electronic book text
€ 43,40
excl. btw
Het Rijk, de provincies en de gemeenten hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. De wijze waarop de ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet r... Meer
MBHEBOOK
Door J.J. Verboom &...
| Electronic book text
€ 44,25
excl. btw
De kern van de Wet arbeid vreemdelingen en van de Wet arbeid vreemdelingen BES (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is te vinden in artikel 2 van beide wetten. Dit artikel verbiedt een werkgever om een vr... Meer
MBHEBOOK
Door M.W.D. van der Burg...
| Electronic book text
€ 77,12
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Europees octrooiverdrag (EOV) en de daarop gebaseerde regelgeving. Het EOV is een groot succes. Door dit verdrag kunnen bedrijven, universiteiten en individuele uitvinder... Meer
MBHEBOOK
een handreiking voor de praktijk
Electronic book text
€ 37,03
excl. btw
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in ons maatschappelijk bestel. Gezien de vele recente ontwikkelingen is actuele kennis op het gebied van de jaarverslaggeving, de fiscaliteit en andere rel... Meer
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 25,24
excl. btw
Faillissementen van rechtspersonen brengen eigen vragen met zich die doorgaans geen beantwoording vinden in de Faillissementswet, maar in bijzondere regelingen en de rechtspraak. Te denken valt bijvoo... Meer
MBHEBOOK
Door L.G.B. Stevens...
| Electronic book text
€ 62,74
excl. btw
De regelgeving op het terrein van de pensioenen is onderworpen aan ingrijpende veranderingsprocessen. Ter verbetering van het inzicht is de behandeling van de pensioenproblematiek gesplitst in twee aa... Meer

e-boeken

Copyright Wolters Kluwer      Privacy statement -  Disclaimer -  Algemene voorwaarden