Earthblog

A Real-World Joomla! Template

 
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Result 10 - 20 op een totaal van 155 voor Categorie criteria
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 40,33
excl. btw
In de speciaal aan dit onderwerp gewijde titel 3.5 bevat het BW een systematische regeling van het bezit, inhoudende de criteria ter vaststelling van bezit, de wijzen van verkrijging en verlies alsmed... Meer
MBHEBOOK
Door J. Wietsma...
| Electronic book text
€ 18,49
excl. btw
Een compliant accountantsorganisatie voldoet aan wet- en regelgeving en - minstens zo belangrijk - kan dat ook aantonen. Toetsingen door de AFM, het CTK of de Rvt AA verlopen dan voorspoedig. Maar er ... Meer
MBHEBOOK
Door J.A. Taukema &...
| Electronic book text
€ 74,76
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Vreemdelingenbesluit 2000, het Reglement regime in grenslogies en het Besluit videoconferentie. Deze koninklijke besluiten zijn van belang voor de uitvoering van de Vreem... Meer
MBHEBOOK
Door J.G.A.A. de Jager &...
| Electronic book text
€ 43,40
excl. btw
Het Rijk, de provincies en de gemeenten hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. De wijze waarop de ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet r... Meer
MBHEBOOK
Door M.W.D. van der Burg...
| Electronic book text
€ 77,12
excl. btw
Dit Lexplicatiedeel bevat het Europees octrooiverdrag (EOV) en de daarop gebaseerde regelgeving. Het EOV is een groot succes. Door dit verdrag kunnen bedrijven, universiteiten en individuele uitvinder... Meer
MBHEBOOK
Door L. Timmerman &...
| Electronic book text
€ 55,42
excl. btw
Op 12 en 13 november 2010 vond in Groningen het 16e congres plaats van het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Het congresthema was 'SamenWerken in het Ondernemingsrecht&... Meer
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 99,06
excl. btw
Met het uitbrengen van een bundel over de eigen wereld van de coassurantie ("de verzekering ter beurze") beogen de samenstellers inzicht te (laten) geven in de voor het beursverkeer ... Meer
MBHEBOOK
Door J.J. Verboom &...
| Electronic book text
€ 44,25
excl. btw
De kern van de Wet arbeid vreemdelingen en van de Wet arbeid vreemdelingen BES (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is te vinden in artikel 2 van beide wetten. Dit artikel verbiedt een werkgever om een vr... Meer
MBHEBOOK
Door H.W.J. Helsen &...
| Electronic book text
€ 56,25
excl. btw
De delen 3.32a t/m 3.32d vormen een miniserie met betrekking tot het onderwerp Ambtenarenwetgeving. De miniserie bevat de volgende delen: 3.32a: Ambtenarenwet en Algemeen Rijksambtenarenreglement ... Meer
MBHEBOOK
Electronic book text
€ 30,19
excl. btw
Een internationale profvoetballer en een kleine amateur voetbalclub hebben weinig gemeen. Maar waar ze beide mee te maken hebben is geld en dus belastingen. De eerste zal het liefst bij een internatio... Meer

e-boeken

Copyright Wolters Kluwer      Privacy statement -  Disclaimer -  Algemene voorwaarden